בתחרות ריצה רב יומית.

בלו"ז תחרויות צפוף.

אמבטית קרח אחרי אימונים

     מתי כן?

     מתי לא?

באופן קבוע אחרי אימונים.

בתקופות שאין בהן תחרויות.

במקרים של מחלות לב או כלי דם.