top of page

במה אני שונה מהשאר

בעוד מאמנים אחרים היו ספורטאים כבר בילדותם, אני התחלתי לעסוק בספורט רק בגיל 23. הראייה שלי את המתאמן החובב וההבנה שלי אותו הן מכיוון אחר. הגעתי מהמקום ממנו הוא הגיע, ללא יסודות אתלטיים מגיל צעיר ובכל זאת הפכתי להיות רץ מהמובילים בתחום בארץ.
בנוסף הגישה שלי היא מכיוון עולם הפיזיותרפיה וניתוח התנועה. אלו הן אבני הדרך המובילות מבחינתי להישגיות ולא להפך.

bottom of page