הריצה שינתה את חיי, נקודה. הורדתי כמעט 20 ק"ג. אני הולך ישר, אני נושם כמו בן אדם. אני איש אחר.

קובי סער

59 ,עורך דין

מתאמן בקבוצה כשנתיים

היעד הבא: חצי מרתון